Hoppa till sidans innehåll

Drog-, & mobbingpolicy


Anderstorps OK:s drog- och mobbningspolicy

Anderstorps OK är en ideell förening som bedriver verksamhet
inom sektionerna orientering, friidrott, skidor och multi. Verksamheten riktar
sig till både barn, ungdomar och vuxna. De vuxna medlemmarna, oavsett om de är
tränare eller inte, skall vara ett föredöme för de yngre. Det är viktigt för
klubben att föräldrarna till våra ungdomar känner sig trygga med att lämna sina
barn till någon av våra verksamheter. Klubben bedriver regelbunden träning året
om.

 

POLICY

Mobbning

Ett självskrivet mål för Anderstorps OK är att alla skall
känna sig välkomna samt känna gemenskap. Klubben skall verka för att öka
medlemmarnas självkänsla och tilliten till sina förmågor. Träningen anpassas så
att alla kan delta. På träningspassen finns alltid en eller flera vuxna som ser
till att det inte förekommer kränkningar eller nedlåtande kommentarer bland
medlemmarna. Medlemmarna uppmuntras även till att ge varandra positiva
kommentarer, vilket är ett sätt att skapa god gemenskap samt öka respekten för
varandra.

Klubben ser allvarligt på mobbning då träningen måste
innebära en trygghet för den enskilde utövaren. Om mobbning av någon form
skulle förekomma skall samtal hållas med densom inte följer
reglerna. Även kontakt med föräldrarna kan bli aktuellt om samtal inte hjälper.
Förhoppningen är givetvis att problem skall kunna lösas genom samtal och
information. Hjälper inte detta kan klubben komma att utesluta den som inte
följer reglerna.

 

Droger

Alkohol och tobak

Enligt svensk lag får personer under 18 år inte köpa
alkohol. Beträffande tobak får det inte säljas eller på annat sätt lämnas ut
till den som inte fyllt 18 år. Klubben tillåter inte att medlemmar under 18 år
dricker alkohol eller nyttjar tobak i samband med klubbens verksamhet. Vi ser
även allvarligt på om det sker utanför klubbens verksamhet, vilket kan leda
till samtal med personen i fråga och dennes föräldrar.

Beträffande våra vuxna medlemmar (över 18 år) får dessa inte
dricka alkohol i samband med att de representerar klubben i egenskap av
tränare, tävlingsledare, funktionär, ansvarig vid läger etc. Det är heller inte
tillåtet att komma berusad till träning, tävling och liknande.

Klubben får inte sälja alkohol eller tobak vid de olika
evenemang som anordnas av klubben. Vi ser också att vuxna medlemmar undviker tobak vid föreningens aktiviteter.

Om en medlem inte följer dessa regler kommer samtal att
hållas med personen i fråga (i ungdomars fall skall föräldrarna kontaktas).


Narkotika och dopningsmedel

Enligt svensk lag är det förbjudet att bruka narkotika och vissa
dopningsmedel. Klubben accepterar inte bruk av något dopningsmedel (som inte
ordinerats av läkare) eller narkotika. För det fall narkotika eller
dopningsmedel ertappas bland någon av medlemmarna skall samtal hållas med
personen i fråga. Om det rör en ungdom skall föräldrarna kontaktas. Klubben kan
komma att kontakta polis samt socialtjänst. Klubben har rätt att utesluta medlem
som brukar narkotika eller dopningsmedel.

 

Policyns efterlevnad

Alla medlemmar har att följa denna policy. Vi ser det även
som självklart att medföljande föräldrar vid läger för ungdomar följer denna
policy. Tränarna skall dessutom förmedla dess innehåll till medlemmarna i
respektive träningsgrupp. Alla ungdomar skall känna till klubbens regler enligt
denna policy. Ett av målen inom klubben är att få medlemmarna att värna om sin
hälsa. Genom att informera framför allt våra ungdomar om hur träning påverkar
kroppen positivt, samt om hur alkohol, tobak, narkotika och dopningsmedel
skadar kroppen, tror vi på en ökad chans att ungdomarna avhåller sig från dessa
medel. Policyn skall genomgås vid varje årsmöte. Den skall dessutom finnas
tillgänglig på klubbens hemsida så att var och en enkelt kan ta reda på
gällande regler. Vidare främjar klubben utbildning av olika slag för tränare
och ledare för att på bästa sätt tillgodose bra ledarkunskap samt uppdatering
på området.


Policyn är antagen vid årsmötet den 1 juli 2021

 

Uppdaterad: 23 MAR 2014 15:35 Skribent: Niclas Hörnquist

Postadress:
Anderstorps OK
Magnus Andersson, Södergatan 25
33431 Anderstorp

Kontakt:
Tel: 0705806620
E-post: This is a mailto link...

Se all info